25 Ekim 2011 Salı

Çevre Sorunları


Yeşil Pazarlama'nın çıkış noktası çevre olduğundan ilk etapta çevre sorunlarını bilmek ve iyi analiz etmek gerekmektedir. Eğer şirketler uzun vadede verimli bir çalışma yapmak istiyorlarsa çevreyi tehdit eden sorunları iyi bilmeli ve çalışmalarını buna göre yönlendirmelidirler. Çevreyi tehdit eden kirlenme türlerine baktığımızda ilk başta karşımıza 4 tane sorun çıkmaktadır.


1) Hava Kirlenmesi
Hava kirliliği atmosfere karıştırılan yabancı maddeler vasıtasıyla hava bileşiminin bozulmasıdır. Atmosferde toz, gaz, duman, koku ve su buharı şeklinde bulunabilecek olan kirleticilerin canlılar ile eşyalara zarar verilebilecek miktarda yükselmesi şeklinde tarif edilebilir. Fabrikalardan çıkan zehirli gazlar, arabalardan çıkan egsoz, temiz olmayan yakıtların verdiği zarar hava kirliliğinde rol oynamaktadırlar.


2) Su Kirlenmesi
Su ortamının doğal dengesinin mineral oranı, tat, berraklık, asıl partiküllerin bozulması olarak tanımlanabilir.  Su kirliliğine yol açan nedenler tarımsal faaliyetlerin neden olduğu kirlilik, sanayi faaliyetlerinin neden olduğu kirlilik ve yerleşim alanlarından kaynaklanan kirlilik olarak sıralanabilir.Temiz su kaynaklarının yetersizliği ve küresel ısınma sonucunda kuraklığın artması şimdi yaşanan petrol savaşları gibi ülkeler arasında çatışmalara yol açacaktır.


3) Toprak Kirlenmesi
Toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik yapısının bozulmasıdır. Yanlış tarım teknikleri, yanlış ve fazla gübre ile tarım mücadele ilaçları kullanma, zehirli ve tehlikeli maddeleri toprağa bırakma sonucunda ortaya çıkmaktadır. Hava kirliliği sonucu oluşan gazların neden olduğu asit yağmurları, su kirliliğinin getirdiği etkiler gibi nedenlerle de kirletilmektedir. Kirlenmenin yanı sıra toprak kalitesinde meydana gelen bozulmalar ve tahribatlar da insan sağlığını tehdit etmektedir.


4) Gürültü Kirlenmesi
Düzensiz yerleşme ve yapılaşmalar, yer üstü ulaşım sistemlerinin yaygınlaşması, taşıt yoğunluklarının ve ulaşım hızlarının artması, endüstride ve günlük yaşamda kullanılan gürültülü müzik, eğlence ve hatta spor türlerinin ortaya çıkması, yapı endüstrisindeki prefabrik sistemlerle, hafifleştirilmiş ancak ses yalıtımı yetersiz yapıların üretimi  gürültü kirliliğini oluşturan ana etmenlerdir.Önlemlerin alınmasındaki gecikmeler, gürültü kirliliğinin boyutlarını artırmaktadır.

18 Ekim 2011 Salı

Yeşil Pazarlama Nedir?

Son dönemlerdeki iklim değişikliklerinden dolayı bir çok çevre felaketleri yaşanmaktadır. Dünya’nın farklı yerlerinde çevre sorunlarından dolayı kuraklık ve sel baskınları olmakta, sera gazı salınımı arttığı için ozon tabakası zarar görmektedir. Ozon tabasının açılmasından dolayı zararlı ışınlar dünya’ya direkt olarak gelmekte ve küresel ısınmaya yol açmaktadır. Bunun sonucunda da buzulların erimesi hızla artmakta ve yakın gelecekte deniz kenarında yer alan şehirlerin sular altında kalması gündemdedir.

Birleşmiş Milletlerin raporuna göre anormal hava olayları, kuraklık, orman yangınları ve iklim değişikliğinden dolayı her yıl 150,000 kişi hayatını kaybetmektedir. Bir önlem alınmadığı takdirde ani sıcaklık değişikliklerinden ölümlerin, ozon tabasının delinmesinden dolayı cilt hastalıklarının artmasından, dengesiz yağışlardan dolayı sıtma vakalarının yaygınlaşacağından korkulmaktadır.

Sadece geçen sene yaşanan çevre felaketlerinden dolayı milyarca US$ zarar edilmiş ve başta ulaşım ve tarım olmak üzere bir çok sektör sıkıntıyla karşılaşmıştır. Rusya’da yaşanan yangın felaketi, Hindistan ve Pakistan’da yaşanan sel felaketi, Meksika Körfezi’ndeki petrol sızıntısı ve her ne kadar insan faktöründen kaynaklanmasa da İzlanda’da yaşanan yanardağ patlaması insanların çevreyle daha fazla ilgilenmesini ve bu tip felaketlere önlem alma ihtiyacını doğurmuştur.

Çevre sorunlarına sebep olan etmenlere baktığımızda  hızlı nüfus artışı, bilinçsiz sanayileşme, düzensiz şehirleşme, doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması, nükleer silahlar ve nükleer santral patlamaları, orman tahribatı ve çığ gibi olayların doğal denge üzerinde olumsuz etkiler yaparak ekosistemlerin bozulmasına yol açtığını görmekteyiz. Son dönemde artan bilinçten dolayı artık çevre ile ilgili konular medyada daha fazla yer almakta, çevreyle ilgili faaliyetler yaygınlaşmakta ve tüketicilerde bundan dolayı çevre dostu ürünleri almaktadırlar.

Yeşil Pazarlamanın kapsamı çok geniş ama özetlemek gerekirse şu şekilde ifade edebiliriz.Tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini yerine getirirken işletmenin de hedeflerine ulaşmasını sağlayacak doğa ile dost ürünlerin tasarlanmasından, ürünün kullanım sonrasına kadar uzanan süreçleri planlayan ve yöneten pazarlama faaliyetleridir.